Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://6d65647061726b.ultracdn.net
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu
Plîngău Ecaterina

Plîngău Ecaterina

Biolog

Domenii de interes profesional:
  • Activitate în domeniul diagnosticului de laborator
  • Elaborarea și realizarea investigațiilor prin tehnicile Eclia, Elfa, Elisa, Imunoenzimatice, Imunoflorescența, PCR
  • Investigații de laborator a markerilor endocrini, androgeni-sexuali, onco-markeri
  • Screening prenatal -Evaluarea completă și precisă a riscului prenatal pentru Trisomia 13, Trisomia 18, Trisomia 21 si defectelor de tub neural prin Dublu/Triplu Test (istoricul pacientului, factor variabili precum vârsta și greutatea maternă, vârsta gestațională, date demografice, rezultate de Screening matern și date ecografice)
  • Managementul calității de laborator conform standardului SR EN ISO 15189:2014- Laboratoare medicale – Cerințe pentru calitate și competență
Studii:

2017 — 2021: Doctorat, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Chişinău, Republica Moldova
2015 – 2017: Masterat, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Specialitatea Biologie moleculară, Chişinău, Republica Moldova
2011 – 2015: Licențiat, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, specialitatea Biologie moleculară, Chișinău, Republica Moldova

Activitatea profesională:

2021–prezent: Biolog, Spitalul Internaţional Medpark, Chişinău, Republica Moldova
2012 – 2015: Cercetător științific stagiar, Laboratorul Neurosanocreatologic, Institutul de Neurosanocreatologie a Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
2015 – 2016: Biolog, Centrul de Medicină și Tratament Eurolab, departamentul biochimie si imunologie, Chișinău, Republica Moldova
2015 – 2020: Biolog, Laboratorul Medical Invitro Diagnostics, departamentul biochimie, imunologie si imunoflorescență, Chișinău, Republica Moldova

Formare continuă:

2020: Aplicare a cerințelor standardului SM SR EN ISO 15189 : 2014 Laboratoare Medicale ,, SR EN ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management’’, Centrul National de Acreditare MOLDAC, Chișinău, Republica Moldova
2019: Evaluarea funcției hepatice, USMF ,,Nicolae Testimițeanu’’, Facultatea Educație Continuă în Medicină și Farmacie, Chișinău, Republica Moldova
2019: Biochimie Clinica, Diagnosticul de laborator al diabetului zaharat, USMF ,,Nicolae Testimițeanu’’, Facultatea Educație Continuă în Medicină și Farmacie, Chișinău, Republica Moldova
2017: SR EN ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management, Brașov, România
2017: Formare de Auditori Interni pentru Laboratoare Medicale cf.SM SR EN ISO 15 189:2014 – Laboratoare medicale, Cerințe pentru calitate și Competență, Brașov, România
2014 – 2015: Specializare primară pentru obținerea calificării în medicina de laborator, USMF ,,Nicolae Testimiteanu’’ Facultatea Educație Continuă în Medicină și Farmacie, Chișinău, Republica Moldova
2014: European Human Genetics Conference , ’’Case- control analysis of VKORC1 gene polymorphisms (G1639A,C1173T) in women of reproductive losses from RM’’, Milano , Italia

Limbi сunoscute:

Româna, rusa, franceza