Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://6d65647061726b.ultracdn.net
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ICS “Health Forever International”

Tratăm cu seriozitate și responsabilitate confidențialitatea datelor cu caracter personal, iar securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi.

ICS Health Forever International SRL (Spitalul Internațional Medpark) este operator de date cu caracter personal, nr. notificare: 0000188-001 din data de 20 decembrie 2014.

Scopul acestei politici de securitate este acela de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, prin aplicarea corespunzătoare a legislaţiei naţionale cu referire la protecţia datelor şi confidențialitatea comunicării.

 • Confidențialitatea

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Spitalului Internațional Medpark, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Spitalul International Medpark se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Spitalului International Medpark, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

 • Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Când vizitați site-ul web al Spitalului Internațional Medpark, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului Dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei programări.

Informațiile pe care le obținem depind de serviciile accesate, în special se referă la: nume, prenume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail.

 • Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către Spitalul Internațional Medpark în următoarele scopuri:

 • scopuri informaționale despre serviciile Medpark;
 • scopuri operaționale – efectuarea programărilor online;
 • pentru comunicare (e-mail, mesaje, chat);
 • dezvoltare și analiză – se vor procesa datele pentru o mai bună înțelegere a necesităților pacientului.

În scopul prelucrării solicitării dumneavoastră. Spitalul Internațional Medpark se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către Dumneavoastră prin intermediul site-ului și să nu le dezvăluie către terțe părți.

 • Securitatea datelor

Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Datele trimise prin formularele programare sau cele de contact vor fi criptate și protejate. Toate informațiile despre utilizatori, menționate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activități, în afara celor mentionate mai sus.

 • Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

 • să furnizați date veridice, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
 • să mențineți și actualizați atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.

Totodată, vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
 • să publicați materiale obscene, defăimatoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

În caz de nerespectare a acestor condiții, Spitalul Internațional Medpark se va disocia de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală

 • Termenul de păstrarea datelor

Vom păstra datele Dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a realiza scopurile menționate în prezentul document, cu excepția cazului în care o păstrare mai îndelungată este cerută sau autorizată prin legea aplicabilă. Păstrarea datelor anonimizate nu este reglementată de asemenea limitări sau cerințe.

 • Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificarea sau după caz, revizuirea prezentei politici se realizează la necesitate. Politica de confidențialitate se publică pe pagina web a instituției medicale.